SPOK ApS
Consult

Wave DragonI det seneste projekt, der er støttet af Energistyrelsen, EU og Elkraft Systems PSO-midler, blev der i marts 2003 udlagt en prototype model af Wave Dragon i Nissum Bredning.
I løbet af projektet, der varer til 2005, vil en lang række emner, der ikke kan undersøges gennem kontrollerede forsøg i testbassin, blive genstand for målinger og analyser. Modellen er udstyret med 10 turbiner (heraf 3 dummy-turbiner) og omfattende måleudstyr.
Går disse forsøg som planlagt, forventes en første generations fuld skala model udsat i 2006, formodentligt 20-30 km ude i Nordsøen.

For yderligere oplysninger, læs:

Vi anbefaler et besøg på hjemmesiden for Wave Dragon projektet.
 
Resumé
Wave Dragon er et flydende offshore bølgekraftværk af overskylstypen. Bølgerne fokuseres af to bølgereflektorer, der leder bølgerne hen til en dobbelt krum rampe. Når bølgerne skyller op over rampen, opfyldes det bagvedliggende vandreservoir, og det opsamlede vand udnyttes til el-produktion ved hjælp af en række propelturbiner. Wave Dragon's funktionsmåde er illustreret i nedenstående figur.

Wave Dragon-princippet, klik for at se figur i højere opløning
Wave Dragon er udviklet og patenteret af civilingeniør Erik Friis-Madsen fra det rådgivende ingeniørfirma Löwenmark F.R.I. Fra den den grundlæggende udvikling af ideen i 1987 og frem til i dag har Wave Dragon undergået en kontinuerlig udviklingsproces og bliver i dag videreudviklet af et konsortium bestående af en række virksomheder og institutioner fra det meste af Europa.

I 1998-1999 gennemførtes en test serie med en skala 1:50 model på Laboratoriet for Hydraulik og Havnebygning ved Aalborg Universitet.

I 1999-2000 gennemførtes et større forsknings og udviklingsprojekt med støtte fra EU's Joule Craft program, hvorunder emner som hydraulisk respons, turbine design og -regulering, reguleringsstrategi, nettilslutning, strukturelt design, samt driftsøkonomi blev undersøgt. Projektet havde et totalt budget på 1 mill. Euro, hvoraf halvdelen blev financieret af EU, og den anden halvdel af de deltagende kommercielle virksomheder.
Netop sammensætningen af deltagende virksomheder og institutioner har vist sig særdeles fordelagtig for udviklingen af Wave Dragon, idet konsortiet rummer repræsentanter fra alle involverede brancher, hvilket ses af nedenstående deltagerliste:

Kommercielle partnere i Joule Craft projektet:

 • Löwenmark F.R.I, Rådg. Ingeniørvirksomhed, Danmark - Deltager som opfinder i de fleste arbejdsopgaver
 • Balslev, Rådg. Ingeniører, Danmark - Ansvarlige for elektrisk udstyr ombord, somt kontrol-, overvågnings-, og reguleringsudstyr
 • Eltra A.m.b.a., El Distributionsselskab, Danmark - Ansvarlig for nettilslutningsspørgsmål
 • Kössler, Turbine producent, Østrig - Ansvarlig for turbine design, -regulering samt økonomi
 • Belt Electric, Generator udstyr, Danmark - ansvarlig for generator teknologi
Videnskabelige deltagere i Joule Craft projektet:
 • EMU, Rådg. Ingeniører, Danmark - projektkoordinering, turbinestrategi og regulering
 • Armstrong Technology, Skibsarkitekter, England - Strukturelt design og evaluering af sø-egenskaber, samt forankringssystemer
 • Veteran Kraft AB, Turbine designer, Sverige - Turbine design og -regulering
 • Aalborg Universitet, Institut for Hydraulik og Havnebygning, Danmark - Model forsøg, regulerings strategi
 • University College Cork, Irland - Model forsøg og matematisk modelering
 • Teknisk Universitet München, Inst. for mekaniske makiner - turbine design, -regulering, samt turbine forsøg
Som det ses af ovenstående, muliggjorde Joule Craft projektet en samtidig udvikling af alle involverede delteknologier, hvilket er en stor fordel, da bølgeenergi af natur involverer en række forskellige specialer.


Følgende konklusioner blev fremlagt efter afslutning af Joule Craft projektet:

 • Wave Dragon har en effektivitet på 9-10% i elproduktion.
 • Effektiviteten for en fuld-skala prototype forventes at blive 16%.
 • Wave Dragon har vist gode overlevelsesegenskaber i voldsomme bølgesituationer, selv i tilfælde af funktionsfejl.
 • Wave Dragon kommer til at benytte sig af en række relativt små propelturbiner, med fikserede ledeskovle og propeller, samt variabelt omdrejningstal.
En første generations fuld skala prototype forventes at have følgende nøgledata (for seneste udregninger henvises til Wave Dragons hjemmeside):

 • Forventet produktionspris: ca. 0,75-1 kr/kWh
 • Konstruktionsomkostninger pr enhed: ca. 80 mill. kr.
 • Vægt: 18.000 tons
 • Bredde: ca. 260 meter mellem bølgereflektorerne
 • Placering: offshore, Nordsøen, Atlanterhavet, Ægæiske Hav, Stillehavet
 • Forankringssystem: slack-forankring
 • Installeret effekt pr enhed: 4 MW
 • Antal enheder pr lokalitet: 30-200
 • Turbiner: propelturbiner
 • Årsproduktion: ca. 9,9 GWh pr enhed ved en placering i et bølgeklima på 24 kW/m
Ovenstående tal forventes yderligere forbedret ved senere forsknings- og udviklingsaktiviteter. Som eksempel kan nævnes, at ovenstående produktionspris svarer nogenlunde til gennemsnits produktionsprisen for danske vindmøller i starten af 1980'erne. I dag har den teknologiske udvikling reduceret produktionsprisen på sådanne møller til ca 30 øre/kWh.
 
Den kommercielle udnyttelse af Wave Dragon vil blive varetaget af de bidragende partnere i Wave Dragons udviklingsprocess; for nuværende i form af et udviklingskonsortium. Når Wave Dragon er udviklet til et teknologisk stade der muliggør kommerciel udnyttelse, vil et egentligt udviklingsselskab blive etableret Dette vil gøre det muligt for finansielle investorer at købe sig ind i Wave Dragon, og de eksisterende deltagere kan få deres udviklingsomkostninger kapitaliseret.

For yderligere informationer, kan vi henvise til følgende artikler, samt afslutningsrapporten til EU For yderligere artikler, besøg Wave Dragon biblioteket

 
Home    Webmaster    English