SPOK ApS
Consult

Biomasse og energibesparende processerSPOK Consult beskæftiger sig med udvikling og evaluering af forsknings- og demonstrationsprojekter inden for biomasseanlæg, samt industrielle processer.

Af opgaver inden for dette område kan nævnes:

  • Kortlægning af udviklingen på forbrændings- og forgasningsområdet i forbindelse med biomassebaseret kraftvarme. Udført for Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra i perioden 2001-2003.
  • Evaluering af projektansøgninger til EU's femte rammeprogram indenfor biomasseområdet, gennemført sommeren 2000.
  • Industrielle processer: Analyse af EU's strategi for industriel implementering af avanceret energiteknologi, gennemført for EU's ATLAS program i 1997.
  • Evaluering af barrierer for export af biomasseteknologi, gennemført for Energistyrelsen 1996
  • Udnyttelse af biomasse til produktion af fjernvarme og elektricitet - en kortlægning af behovet for forskning og udvikling inden for forbrænding og gassificering. Gennemført i 1996 for Energistyrelsen i samarbejde med kraftværkerne, landbrugsministeriet og miljøstyrelsen.
  • Udarbejdelse af starategiplan for Risø's institut for forbrænding - 1995
For udvalg af relevante publikationer, se: publikationsliste

 
Home    Webmaster    English