SPOK ApS
Consult

BølgeenergiWave Dragon prototypen i Nissum Bredning Siden 1997 har EMU og SPOK Consult været kraftigt engageret i udviklingen af bølgeenergi, primært i forbindelse med udviklingen af bølgekraftværket Wave Dragon.

Klik her for at se billeder af Wave Dragons eller besøg hjemmesiden for Wave Dragon 1:4,5 projektet.

Vores engagement begyndte i 1997 med udarbejdelsen af en såkaldt Exploratory Award, der i 1999 førte til et EU Joule Craft projekt, med et samlet budget på 1 mill. Euro, i forlængelse af en række modeltests finansieret gennem det Danske Bølgeenergiprogram.
Joule Craft projektet blev afsluttet i 2001, og dette projekt har bragt Wave Dragon et stort skridt videre imod etableringen af en første fuldskala prototype.

I 2000 påbegyndtes et sideløbende program, hvor en axial turbine blev designet, produceret og testet for de specielle operationsforhold der gør sig gældende på Wave Dragon. Dette projekt havde et samlet budget på 1,9 millioner DKK og blev finansieret af det Danske Bølgeenergiprogram, midler fra Joule Craft projektet, samt af konsortiet "Friends of the Wave Dragon".
Projektet er afsluttet.

Vi deltog endvidere i "The Wave Energy Network", et projekt finansieret gennem EU's ENERGIE program. Dette projekt havde deltagelse af en lang række eksperter inden for europæisk bølgeenergi, og mundede ud i en grundlæggende analyse af tekniske, juridiske og økonomiske barrierer for udnyttelse af bølgeenergi i Europa.
Vi var i dette projekt hovedansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsstandarder for bølgekraftværker, analyse af tekniske barrierer, miljøkonsekvens-vurdering, kortlægning af nationale og internationale regler for etablering, samt finansiering af bølgeenergi. Projektet havde et samlet budget på 4,5 mill. DKK (600.000 EURO) og blev afsluttes i 2003.

Siden sommeren 2004 deltager vi i WAVETRAIN netværket hvor der samarbejdes internationalt for at fremme forskning inden for bølge-energi. Projektet er finansieret af EUs Marie Curie Program.

H.C. Sørensen arbejder endvidere som ekstern konsulent for den danske bølgekraftforening .


 
Home    Webmaster    English