SPOK ApS
Consult

Rådgivning og ledelseH.C. Sørensen som chairman ved en bølgeenergikonference
SPOK Consult og H.C. Sørensen er hyppigt brugt som sparringspartner inden for projektkoordinering, fundraising og projekt strategi.
  • SPOK Consult fungerer som projektkoordinator for udviklingen af bølgekraftværket Wave Dragon, der ligger i Nissum Bredning, februar 2003. Projektet, der er støttet primært af EU, Energistyrelsen og Elkraft Systems PSO-midler, har et budget på 4,35 mil. Euro.
  • SPOK er endvidere engageret i fundraising og strategi for det videre udviklingsarbejde af Wave Dragon, et arbejde der involverer en lang række danske og udenlandske virksomheder og universiteter.
  • H.C. Sørensen var projektkoordinator for fundamentsentreprisen til opførelsen af verdens dengang største offshore vindmøllepark på Middelgrunden ud for København.
  • SPOK Consult har fungeret som konsulent i forbindelse med etableringen af en havmøllepark ud for Samsø, særligt med hensyn til myndighedsgodkendelser og miljøvurdering.
  • H.C. Sørensen har assisteret Middelgrundens Vindmøllelaug i forbindelse med projektstyring, fundraising og strategisk planlægning, særligt vedrørende de forudgående miljøundersøgelser og myndighedsgodkendelser.
  • H.C. Sørensen var projektkoordinator for EU Joule Craft projektet "Lavtryksturbiner og kontroludstyr til anvendelse i bølgekraftværker (Wave Dragon)", med et samlet budget på 7,5 mill. kr.
  • H.C Sørensen har assisteret små og mellemstore virksomheder i udfærdigelsen af ansøgninger til EU's forskningsprogrammer inden for energi, betonteknologi, samt kemisektoren. Klient: EuroCenter Danmark.
  • H.C Sørensen har fungeret som etableringsvejleder for nyetablerede virksomheder, for Industriministeriet, og har haft mere end 150 klienter i perioden 1997-1998.
  • H.C Sørensen har været engageret i etableringen af Lynettens Vindmøllepark (4,2 MW) i Københavns Havn.

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet referencer

 
Home    Webmaster    English