SPOK ApS
Consult

Bølgeenergi NetværkKlik for at besøge EU-Bølge-netværkets hjemmeside Selv om der i de sidste 25 år har været forsket i bølgeenergi, har det været meget vanskeligt at udnytte bølgeenergi på et teknisk sikkert og økonomisk rentabelt niveau.
 

Dette er der mange grunde til.

  • For det første har mange bølgekraftværker haft tekniske problemer, både hvad angår overlevelsesevne og hvad angår selve evnen til at udnytte bølgeenergi.
  • For det andet er forskning og udvikling inden for bølgeenergi meget omkostningskrævende som følge af de kolossale krav som havet stiller til opfinder og opfindelse.
  • For det tredie er skalaeffekten stor, idet energiproduktionen skal multipliceres med skalaforholdet i potensen 3,5.
Baggrunden for etableringen af "The Wave Energy Network" var netop ønsket om at analysere de forhold, der har haft betydning for den begrænsede succes, de forskellige bølgeenergi-anlæg har haft. Dette inkluderer, ud over rent tekniske spørgsmål, blandt andet spørgsmål vedr. tilslutning til det eksisterende el-net, finansielle forhold, juridiske spørgsmål og miljøvurderinger.

Følgende delrapporter, som vi har været ansvarlige for, er tilgængelige som PDF filer:

Den samlede rapport kan hentes fra netværkets hjemmeside: Full report NB: 5,6MB!

Følgende artikler giver endvidere et godt overblik over bølgekraft og netværkets arbejde:

For yderligere informationer: besøg hjemmesiden for "The Wave Energy Network"

 
Home    Webmaster    English