SPOK ApS

Udgiverens forordHvorfor denne bog?

Ideen til at udgive denne bog om tilblivelsen af verdens største havmøllepark kom fra fotograf Mads Eskesen, der bl.a. arbejder free-lance for SPOK ApS og Lauget.

Mads tog på eget initiativ en række billeder af byggeriet i forbindelse med hans dokumentations-arbejde - billeder, som det var oplagt at udgive i bogform.
At sikre udgivelsen af bogen lå i naturlig forlængelse af vores hidtidige engagement i projektet, hvor vi var med som initiativtager til lauget, stod for den tekniske del af forundersøgelserne, herunder VVM-rapporten, samt var delprojektleder for SEAS med ansvar for fundamenterne.

Indtil efteråret 2000 foregik aktiviteterne i EMU. Nye aktiviteter foregår nu med samme personale i SPOK ApS.
Vi er involverede i offshore vindenergi, bl.a. i forbindelse med et projekt ud for Samsø, aktiviteter i Danmarks Vindmølleforening om folkelig deltagelse i havmølleprojekter og som leder af en EU-arbejdsgruppe om havmøller. SPOK ApS fungerer desuden som projektleder inden for projekter vedrørende bølgeenergi, biomasseudnyttelse i energisektoren og talegenkendelse.

Det har vist sig, at vi ikke var de eneste, der syntes, det var en oplagt idé at præsentere Middelgrundens Havmøllepark på denne måde. Alle deltagende parter har bakket op om bogen og velvilligt bidraget med tekster, således at vi kommer hele vejen rundt om tilblivelsen af Middelgrunden, verdens største havmøllepark.

Tak til alle involverede!

Hans Chr. Sørensen
SPOK ApS


 
Home        English